Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Inwestorzy arrow Sprawozdania finansowe
banner
Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Zobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Zobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Zobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Zobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2010 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Zobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2009 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2008 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2008 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przegląduZobacz
Sprawozdanie finansowe PETROLINVEST S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2007 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2007 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidentaZobacz