Menu Content/Inhalt
banner
Petrolinvest na dnie. Prezes: To paradoks Drukuj Email

Puls Biznesu 18.05.2012 str.7
Komentarz Prezesa Zarządu Bertranda Le Guern w reakcji na spadek kursu

„Paradoksalnie, w dniu historycznego minimum na kursie akcji Petrolinvestu, spółka znajduje się w przełomowym, bardzo pozytywnym momencie. Po pierwsze, na ukończeniu znajduje się proces sprzedaży Emby i Profitu. Czekamy tylko na administracyjne zgody i zakładamy, że transakcje zostaną rozliczone do 30 czerwca br. Po drugie, część pieniędzy zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W konsekwencji zobowiązania krótkoterminowe zostaną zredukowane praktycznie do minimum. Natomiast pozostałe wolne środki ze sprzedaży aktywów, w kwocie ok. 30 min zł, zostaną przeznaczone m.in. na realizację opróbowania na Shyraku 1. Rozpocznie się to w czerwcu tego roku i doprowadzi do przeklasyfikowania zasobów do kategorii PI i P2.

Mamy dziś uporządkowany portfel licencji poszukiwawczych, a na wszystkich kontraktach prowadzone są prace. Zadłużenie bankowe zostało znacznie zredukowane - w ostatnich dwóch latach Petrolinvest spłacił około 300 mln zł zobowiązań związanych z pracami poszukiwawczymi, w tym o około 150 mln złotych kredytów.
Praktycznie zakończyliśmy pracę nad szczegółami umowy regulującej rolę i obowiązki koncernu Total jako operatora na kontrakcie OTG. W najbliższym czasie zostanie podpisana. To będzie przełomowy moment dla naszej współpracy z Total i znacznie przybliży nas do rozpoczęcia wierceń na strukturze Koblandy. Trwa właśnie końcowy etap przenoszenia praw i obowiązków Totala jako operatora do licencji OTG. Dlatego właśnie, po podpisaniu aneksu, pracujemy z EBOiR nad jak najszybszym uruchomieniem finansowania tych działań.

Ponadto prowadzimy głęboką redukcję wszystkich kosztów, w tym restrukturyzację nierentownej działalności LPG.
Jeśli chodzi o Wisent Oil & Gas, to po uzyskaniu 105 mln zł z Private Placement (dawniej Silurian Hallwood) planujemy dokończyć badania sejsmiczne oraz dwa odwierty pionowe. Debiut giełdowy Wisent Oil & Gas przewidujemy w drugim kwartale 2013 r. To oznacza, że Petrolinvest w przyszłym roku będzie posiadał płynne akcje nowej spółki giełdowej." [Gra]

(Pełen tekst artykułu w Pulsie Biznesu z dnia 18.05.2012 r. na str. 7).