Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Strona główna
banner
Aktualności
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF
14.06.2017 / Informacja własna
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje o wniesieniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującą w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2016 roku o wykluczeniu bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 zł.
Więcej…
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
02.06.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym nie doszło do rozliczenia i zamknięcia transakcji nabycia przez  Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja").
Więcej…
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
31.05.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 14:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
Komunikaty prasowe
Skarga do WSA na decyzję KNF
23.06.2017
Wobec wielu zapytań kierowanych do Zarządu Spółki, informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., "p.p.s.a."), skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, zaś organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z decyzją KNF
07.06.2017
W związku z licznymi pytaniami od akcjonariuszy Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) potwierdza, że w najbliższym czasie będzie składać skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 26 maja 2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 19 lipca 2016 roku o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z wnioskami, w tym wnioskiem kierowanym do KNF, o zawieszenie w całości wykonania decyzji.