Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Komunikaty prasowe
banner
Komunikaty prasowe

DataTytułOdsłony
23-06-2017Skarga do WSA na decyzję KNF
1467
07-06-2017Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z decyzją KNF1803
29-05-2017

Stanowisko Spółki zaprezentowane Radzie Nadzorczej w sprawie decyzji KNF

933
11-08-2016Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku2281
19-07-2016Stanowisko Spółki w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku1586
19-01-2016Odniesienie się do notatki prasowej opublikowanej w dniu 19 stycznia 2016 ro w serwisie parkiet.com2226
06-11-2015Odniesienie się do artykułu opublikowanego w dniu 6 listopada 2015r. w PB.pl2589
07-07-2013Stanowisko ekspertów prawnych mówi o pełnej zgodności z prawem, podjętych przez akcjonariuszy Petrolinvest S.A., uchwał 5778
25-06-2013Wybór zarządu Petrolinvest na kolejną kadencję 5417
24-04-2013Oświadczenie w związku z silnym spadkiem kursu akcji
10418
12-04-2013Ostateczna umowa sprzedaży Emby została zawarta5127
01-02-2013Sprzedaż Profit i EMBA – postępy7014
09-01-2013Rozliczenie umowy inwestycyjnej na poziomie 23,5 mln PLN w związku z uzyskaniem finansowania od Tabacchi.5060
04-01-2013Petrolinvest podpisał porozumienie z czołowym koncernem energetycznym Chin6382
21-12-2012Petrolinvest w 2012 r. stał się spółką poszukiwawczo-wydobywczą 6907
12-12-2012Petrolinvest finalizuje sprzedaż EMBA 4538
07-12-2012Realizacja umowy inwestycyjnej na poziomie 32,6 mln PLN w związku z uzyskaniem finansowania od Masashi.4214
07-12-2012Petrolinvest otrzymał pierwszą zgodę na zbycie udziałów w spółce Profit 2377
31-10-2012Podwyższenie kapitału Petrolinvestu w celu zabezpieczenia akcji dla inwestorów finansowych4152
16-10-2012Uzyskanie zgody na wykonanie odwiertów na dwóch koncesjach łupkowych w Polsce. Koncesje rozpoznawcze ważne są do 15 maja 20163979
20-07-2012Realizacja umowy inwestycyjnej w związku z uzyskaniem ponad 45 mln PLN finansowania od Tabacchi. Umowa o finansowanie z Tabacchi wynosi w całości 80 mln PLN. 3824
27-06-2012Pozytywna decyzja Ministerstwa Ropy i Gazu Kazachstanu. Zgoda na przeniesienie na TOTAL praw do 50% udziału w kontraktcie OTG. 3018
05-06-2012Rozpoczęcie współpracy z francuskimi menadżerami branży poszukiwawczo-wydobywczej posiadającymi wieloletnie doświadczenie w projektach realizowanych przez koncern TOTAL. Plany wzmocnienia Zarządu i Rady Nadzorczej. 3107
24-05-2012Podpisanie umowy wykonawczej z koncernem TOTAL dla wspólnych działań na obszarze kontraktu OTG w Kazachstanie i przygotowanie do wykonania kolejnego odwiertu na Koblandach3457
09-05-2012Przedłużenie umowy z EBOiR do 30 czerwca 20123054
17-04-2012Silurian Hallwood przeprowadził drugie podniesienie kapitału i pozyskał od inwestorów dodatkowe 37 mln PLN. Łącznie spółka pozyskała, w wyniku dwóch emisji prywatnych, ponad 100 mln PLN na realizacje programu poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.2802
12-04-2012Postępy prac na Shyrak. Mobilizacja urządzenia wiertniczego dla opróbowania odwiertu Shyrak-15911
04-04-2012Wycena kontraktu OTG, w Kazachstanie, wykonana przez niezależnego eksperta McDaniel&Associates3347
03-04-2012Grupa Petrolinvest pozyskała prawie 13 mln PLN z realizacji projektów farm wiatrowych2912
30-03-2012Odpowiedzi na pytania SII3428
30-03-2012Przedłużenie umowy kredytowej z konsorcjum banków PKO BP-BGK do 2014 r.2448
01-03-2012Petrolinvest konsoliduje aktywa łupkowe. Budowanie wartości spółki w oparciu o aktywa w Polsce.2858
11-01-2012Oświadczenie Petrolinvest S.A.3917
05-01-2012Podwyższenie kapitału Petrolinvestu - uzasadnienie i cele4307
17-12-2011Sprzedaż EMBY za kwotę 35 mln USD. Koncentracja działań na najważniejszych aktywach – OTG i gaz łupkowy. 3623
08-12-2011Petrolinvest posiada udziały w 13 koncesjach poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce. Zapewnione 140 mln PLN finansowania dla Petrolinvestu. Budowanie wartości spółki w oparciu o strategiczne aktywa w Polsce.2579
18-11-2011Wyjaśnienia dotyczące raportu niezależnego eksperta z dnia 12 października 2011 roku2295
07-11-2011Silurian Hallwood pozyskał od nowych inwestorów ponad 66 mln PLN3176
12-10-2011Aktualny raport niezależnego eksperta McDaniel & Associates potwierdza wyniki odwiertu Shyrak 1. Oznacza to odkrycie złoża. Niezależny ekspert znacząco podnosi prawdopodobieństwo sukcesu na strukturze Shyrak oraz zwiększa – 4,5 krotnie - ilość zasobów węglowodorów określonych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu.4192
04-10-2011Emba - przedłużenie koncesji na kolejne 2 lata2699
22-09-2011Petrolinvest zawarł umowę w sprawie nabycia udziałów w kompleksowym projekcie wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej w Kazachstanie3487
16-09-2011Stan prac na odwiercie Shyrak 15725
06-09-2011Shyrak 1 - ustabilizowanie odwiertu. Potwierdzenie bardzo dobrych właściwości zbiornikowych skał.3672
31-08-2011Podwyższenie kapitału Petrolinvestu - uzasadnienie i cele5121
24-08-2011Petrolinvest konsoliduje aktywa związane z gazem łupkowym3096
23-08-2011W odwiercie Shyrak-1, silny i stały przypływ gazu z kondensatem wraz z dotychczasowymi danymi geofizycznymi wskazują na odkrycie złoża.3859
19-08-2011Spółka zależna Petrolinvest S.A. - Silurian Sp. z o.o. uzyskała dwie kolejne koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.2509
16-08-2011Wyniki pomiarów geofizycznych potwierdzają nasycenie węglowodorami warstw podsolnych w odwiercie Shyrak 1. Osiągnięto końcową głębkość odwiertu Skyrak 1. Wyznaczono 19 horyzontów złożowych do opróbowania.190780
20-07-2011Spółka joint venture Silurian Hallwood została zawiązana. Private Placement pod koniec września 2011, debiut na londyńskiej giełdzie AIM do końca 2011.2886
13-07-2011Petrolinvest SA sprzeda udziały w spółce posiadającej koncesję profit w Kazachstanie za 8 mln USD2630
13-07-2011Rozszerzenie strategii Petrolinvest o projekty w energetyce wiatrowej o mocy około 100 MW, z planowanym przychodem 200 mln PLN z tytułu sprzedaży inwestycji.2359
13-07-2011Petrolinvest SA informuje o realizacji przez Silurian Sp. z o.o. przeniesienia czterech koncesji do Silurian Energy Services Sp. z o.o.2124
07-07-2011Petrolinvest SA oraz spółka zależna Silurian Sp. z o.o. podpisały umowę z Hallwood Energy Inc. w celu zawiązania spółki joint venture Silurian-Hallwood. Nowa spółka zadebiutuje na londyńskiej giełdzie AIM jeszcze tym roku.2400
07-07-2011Spółka zależna Petrolinvest SA - Silurian Sp. z o.o. uzyskała trzy kolejne koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce2270
17-06-2011Spółka zależna Petrolinvest SA - Silurian Sp.z o.o. uzyskała czwartą koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.2616
07-06-2011Spółka zależna Petrolinvest S.A. - Silurian Sp. z o.o. uzyskała trzy koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce3083
03-06-2011Kolejne potwierdzenie wysokiego potencjału złoża na strukturze Koblandy5719
30-05-2011Aktualny stan prac w odwiercie Shyrak-19476
09-05-2011Możliwości finansowania projektów Petrolinvest S.A. zwiększone o 300 mln PLN5199
18-04-2011Dodatkowe 100 mln PLN finansowania z Prokom Investments S.A.3935
08-04-2011Wiercenie rozpoczynamy w najbliższych dniach10064
21-03-2011Główne cele warunkowego podniesienia kapitału5869
07-03-2011Stan wiercenia Shyrak 1 w rejonie Aktiubińska w Kazachstanie14619
31-01-2011Stan wiercenia Shyrak 1 w rejonie Aktiubińska w Kazachstanie11761
16-12-2010Realizacja strategii Petrolinvestu: Wejście w segment usług związanych z gazem łupkowym4917
08-12-2010Petrolinvest przedłużył koncesję w Kazachstanie
3512
06-12-2010Petrolinvest wierci w Kazachstanie4555
05-10-2010Kapitał na inwestycje
3988
21-09-2010Nowe złoże Petrolinvestu6312
19-03-2010Finansowanie od międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych - emisja obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych4653
17-03-2010Francuski koncern naftowy TOTAL partnerem strategicznym Petrolinvest S.A. na koncesji OTG w Kazachstanie4350
10-03-2010EBOiR zainwestuje 50 milionów dolarów w projekty Petrolinvestu w Kazachstanie3955