Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Komunikaty prasowe
banner
Komunikaty prasowe

DataTytułOdsłony
23-06-2017Skarga do WSA na decyzję KNF
1173
07-06-2017Działania podejmowane przez Zarząd Spółki w związku z decyzją KNF1530
29-05-2017

Stanowisko Spółki zaprezentowane Radzie Nadzorczej w sprawie decyzji KNF

769
11-08-2016Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku2114
19-07-2016Stanowisko Spółki w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku1421
19-01-2016Odniesienie się do notatki prasowej opublikowanej w dniu 19 stycznia 2016 ro w serwisie parkiet.com2013
06-11-2015Odniesienie się do artykułu opublikowanego w dniu 6 listopada 2015r. w PB.pl2424
07-07-2013Stanowisko ekspertów prawnych mówi o pełnej zgodności z prawem, podjętych przez akcjonariuszy Petrolinvest S.A., uchwał 5609
25-06-2013Wybór zarządu Petrolinvest na kolejną kadencję 5247
24-04-2013Oświadczenie w związku z silnym spadkiem kursu akcji
10251
12-04-2013Ostateczna umowa sprzedaży Emby została zawarta5023
01-02-2013Sprzedaż Profit i EMBA – postępy6909
09-01-2013Rozliczenie umowy inwestycyjnej na poziomie 23,5 mln PLN w związku z uzyskaniem finansowania od Tabacchi.4942
04-01-2013Petrolinvest podpisał porozumienie z czołowym koncernem energetycznym Chin6270
21-12-2012Petrolinvest w 2012 r. stał się spółką poszukiwawczo-wydobywczą 6787
12-12-2012Petrolinvest finalizuje sprzedaż EMBA 4439
07-12-2012Realizacja umowy inwestycyjnej na poziomie 32,6 mln PLN w związku z uzyskaniem finansowania od Masashi.4116
07-12-2012Petrolinvest otrzymał pierwszą zgodę na zbycie udziałów w spółce Profit 2284
31-10-2012Podwyższenie kapitału Petrolinvestu w celu zabezpieczenia akcji dla inwestorów finansowych4052
16-10-2012Uzyskanie zgody na wykonanie odwiertów na dwóch koncesjach łupkowych w Polsce. Koncesje rozpoznawcze ważne są do 15 maja 20163864
20-07-2012Realizacja umowy inwestycyjnej w związku z uzyskaniem ponad 45 mln PLN finansowania od Tabacchi. Umowa o finansowanie z Tabacchi wynosi w całości 80 mln PLN. 3727
27-06-2012Pozytywna decyzja Ministerstwa Ropy i Gazu Kazachstanu. Zgoda na przeniesienie na TOTAL praw do 50% udziału w kontraktcie OTG. 2916
05-06-2012Rozpoczęcie współpracy z francuskimi menadżerami branży poszukiwawczo-wydobywczej posiadającymi wieloletnie doświadczenie w projektach realizowanych przez koncern TOTAL. Plany wzmocnienia Zarządu i Rady Nadzorczej. 3012
24-05-2012Podpisanie umowy wykonawczej z koncernem TOTAL dla wspólnych działań na obszarze kontraktu OTG w Kazachstanie i przygotowanie do wykonania kolejnego odwiertu na Koblandach3355
09-05-2012Przedłużenie umowy z EBOiR do 30 czerwca 20122960
17-04-2012Silurian Hallwood przeprowadził drugie podniesienie kapitału i pozyskał od inwestorów dodatkowe 37 mln PLN. Łącznie spółka pozyskała, w wyniku dwóch emisji prywatnych, ponad 100 mln PLN na realizacje programu poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.2702
12-04-2012Postępy prac na Shyrak. Mobilizacja urządzenia wiertniczego dla opróbowania odwiertu Shyrak-15798
04-04-2012Wycena kontraktu OTG, w Kazachstanie, wykonana przez niezależnego eksperta McDaniel&Associates3246
03-04-2012Grupa Petrolinvest pozyskała prawie 13 mln PLN z realizacji projektów farm wiatrowych2815
30-03-2012Odpowiedzi na pytania SII3312
30-03-2012Przedłużenie umowy kredytowej z konsorcjum banków PKO BP-BGK do 2014 r.2353
01-03-2012Petrolinvest konsoliduje aktywa łupkowe. Budowanie wartości spółki w oparciu o aktywa w Polsce.2766
11-01-2012Oświadczenie Petrolinvest S.A.3829
05-01-2012Podwyższenie kapitału Petrolinvestu - uzasadnienie i cele4216
17-12-2011Sprzedaż EMBY za kwotę 35 mln USD. Koncentracja działań na najważniejszych aktywach – OTG i gaz łupkowy. 3524
08-12-2011Petrolinvest posiada udziały w 13 koncesjach poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce. Zapewnione 140 mln PLN finansowania dla Petrolinvestu. Budowanie wartości spółki w oparciu o strategiczne aktywa w Polsce.2487
18-11-2011Wyjaśnienia dotyczące raportu niezależnego eksperta z dnia 12 października 2011 roku2208
07-11-2011Silurian Hallwood pozyskał od nowych inwestorów ponad 66 mln PLN3081
12-10-2011Aktualny raport niezależnego eksperta McDaniel & Associates potwierdza wyniki odwiertu Shyrak 1. Oznacza to odkrycie złoża. Niezależny ekspert znacząco podnosi prawdopodobieństwo sukcesu na strukturze Shyrak oraz zwiększa – 4,5 krotnie - ilość zasobów węglowodorów określonych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu.4084
04-10-2011Emba - przedłużenie koncesji na kolejne 2 lata2605
22-09-2011Petrolinvest zawarł umowę w sprawie nabycia udziałów w kompleksowym projekcie wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej w Kazachstanie3390
16-09-2011Stan prac na odwiercie Shyrak 15625
06-09-2011Shyrak 1 - ustabilizowanie odwiertu. Potwierdzenie bardzo dobrych właściwości zbiornikowych skał.3555
31-08-2011Podwyższenie kapitału Petrolinvestu - uzasadnienie i cele5019
24-08-2011Petrolinvest konsoliduje aktywa związane z gazem łupkowym2999
23-08-2011W odwiercie Shyrak-1, silny i stały przypływ gazu z kondensatem wraz z dotychczasowymi danymi geofizycznymi wskazują na odkrycie złoża.3751
19-08-2011Spółka zależna Petrolinvest S.A. - Silurian Sp. z o.o. uzyskała dwie kolejne koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.2412
16-08-2011Wyniki pomiarów geofizycznych potwierdzają nasycenie węglowodorami warstw podsolnych w odwiercie Shyrak 1. Osiągnięto końcową głębkość odwiertu Skyrak 1. Wyznaczono 19 horyzontów złożowych do opróbowania.190681
20-07-2011Spółka joint venture Silurian Hallwood została zawiązana. Private Placement pod koniec września 2011, debiut na londyńskiej giełdzie AIM do końca 2011.2786
13-07-2011Petrolinvest SA sprzeda udziały w spółce posiadającej koncesję profit w Kazachstanie za 8 mln USD2506
13-07-2011Rozszerzenie strategii Petrolinvest o projekty w energetyce wiatrowej o mocy około 100 MW, z planowanym przychodem 200 mln PLN z tytułu sprzedaży inwestycji.2257
13-07-2011Petrolinvest SA informuje o realizacji przez Silurian Sp. z o.o. przeniesienia czterech koncesji do Silurian Energy Services Sp. z o.o.2035
07-07-2011Petrolinvest SA oraz spółka zależna Silurian Sp. z o.o. podpisały umowę z Hallwood Energy Inc. w celu zawiązania spółki joint venture Silurian-Hallwood. Nowa spółka zadebiutuje na londyńskiej giełdzie AIM jeszcze tym roku.2304
07-07-2011Spółka zależna Petrolinvest SA - Silurian Sp. z o.o. uzyskała trzy kolejne koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce2166
17-06-2011Spółka zależna Petrolinvest SA - Silurian Sp.z o.o. uzyskała czwartą koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.2517
07-06-2011Spółka zależna Petrolinvest S.A. - Silurian Sp. z o.o. uzyskała trzy koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce2974
03-06-2011Kolejne potwierdzenie wysokiego potencjału złoża na strukturze Koblandy5624
30-05-2011Aktualny stan prac w odwiercie Shyrak-19381
09-05-2011Możliwości finansowania projektów Petrolinvest S.A. zwiększone o 300 mln PLN5105
18-04-2011Dodatkowe 100 mln PLN finansowania z Prokom Investments S.A.3839
08-04-2011Wiercenie rozpoczynamy w najbliższych dniach9963
21-03-2011Główne cele warunkowego podniesienia kapitału5776
07-03-2011Stan wiercenia Shyrak 1 w rejonie Aktiubińska w Kazachstanie14520
31-01-2011Stan wiercenia Shyrak 1 w rejonie Aktiubińska w Kazachstanie11664
16-12-2010Realizacja strategii Petrolinvestu: Wejście w segment usług związanych z gazem łupkowym4810
08-12-2010Petrolinvest przedłużył koncesję w Kazachstanie
3417
06-12-2010Petrolinvest wierci w Kazachstanie4460
05-10-2010Kapitał na inwestycje
3902
21-09-2010Nowe złoże Petrolinvestu6219
19-03-2010Finansowanie od międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych - emisja obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych4560
17-03-2010Francuski koncern naftowy TOTAL partnerem strategicznym Petrolinvest S.A. na koncesji OTG w Kazachstanie4232
10-03-2010EBOiR zainwestuje 50 milionów dolarów w projekty Petrolinvestu w Kazachstanie3835