Menu Content/Inhalt
Historia firmy Drukuj Email
1991 Zawiązanie spółki cywilnej Polpetrol, zajmującej się hurtową sprzedażą ropy i olejów opałowych przez obecnych Akcjonariuszy
1995 Powstanie spółki Petrolinvest Sp. z o.o., koncentrującej się na sprzedaży LPG, w znacznie mniejszym zakresie, na hurtowej sprzedaży ropy naftowej
2005 Podjęcie decyzji dotyczącej zmiany strategii Spółki, koncentracja na rozwoju działalności poszukiwawczo – wydobywczej ropy i gazu
2006 Zawarcie umów, w wyniku których nabyto udziały w spółkach w Rosji i Kazachstanie, będących w posiadaniu koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów
Grudzień 2006 Przekształcenie w spółkę akcyjną.
2006-2007 Rozbudowa portfela inwestycji poszukiwawczo–wydobywczych poprzez przystąpienie do procesów nabywania udziałów w spółkach posiadających koncesje poszukiwawcze lub poszukiwawczo–wydobywcze.
2007 Debiut Spółki na GPW.
2007-2009 Realizacja prac poszukiwawczych na terenie koncesji w Rosji i Kazachstanie.
2009 Otrzymanie raportów niezależnego eksperta podsumowujących wyniki przeprowadzonych prac, określających wysoki potencjał koncesji w Kazachstanie, w tym głównie Kontraktu OTG.
2009 Sprzedaż aktywów w Rosji, w związku z decyzją o koncentracji na projektach o największej efektywności.
2010-2011 Podjęcie decyzji wejścia w segment gazu łupkowego oraz budowa portfela koncesji łupkowych. Koncentracja prac na realizacji odwiertu na strukturze Shyrak, w ramach Kontraktu OTG.
2011 Otrzymanie raportu niezależnego eksperta z wyników prac przeprowadzonych na odwiercie Shyrak-1, znacznie zwiększającego wielkość zasobów perspektywicznych z uwzględnieniem ryzyka dla struktury Shyrak.
2011-2012 Podjęcie decyzji o koncentracji na aktywach o największym potencjale wzrostu, tj. Kontrakcie OTG oraz aktywach łupkowych, i rezygnacja z działalności w zakresie obrotu LPG.