Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF
banner
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku, informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego podjętą na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 roku w sprawie wykluczenia bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz nałożenia na Spółkę kary pieniężnej, doręczoną Spółce w dniu 10 sierpnia 2016 roku.

24 sierpnia 2016 r., godz. 23.20

Pobierz raport bieżący nr 22/2016