Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Zakończenie procedury scalenia akcji
banner
Zakończenie procedury scalenia akcji Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2016 roku nastąpiło scalenie 241.939.472 akcji Spółki, zgodnie z przyjętym uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku parytetem wymiany 16:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLPTRLI00018 oznaczonych jest 15.121.217 akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.

W związku z zakończeniem procedury scalenia akcji Spółki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 25 października 2016 roku wydała Komunikat, w którym poinformowała, że z dniem 26 października 2016 roku nastąpi wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPTRLI00018. Ponadto począwszy od dnia 26 października 2016 roku akcje Spółki przestaną być kwalifikowane do systemu LISTA ALERTÓW oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych.

25 października 2016, godz. 20:10

Pobierz raport bieżący nr 30/2016