Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW
banner
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.

Zgodnie z  harmonogramem Dniem Referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku scalenia, będzie dzień 18 października 2016 roku.
Dzień scalenia akcji Spółki został ustalony na 25 października 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Spółka złożyła w dniu 10 października 2016 roku wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie w dniu 25 października 2016 roku scalenia akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 w liczbie 241.939.472 o wartości nominalnej 10 zł każda w stosunku 16:1. Po dokonaniu scalenia akcji Spółki w KDPW pod kodem PLPTRLI00018  zarejestrowanych będzie 15.121.217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda.

W dniu 10 października 2016 roku Spółka złożyła również wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o (i) wznowienie obrotu akcjami Spółki w dniu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu scalenia, tj. 26 października 2016 roku, zawieszonego na mocy Uchwały nr 1003/2016 Zarządu GPW z dnia 28 września 2016 roku oraz (ii) zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW i notowanie ich w systemie notowań ciągłych, począwszy od sesji giełdowej, na której akcje te będą notowane po scaleniu, tj. od dnia 26 października 2016 roku (włącznie).

 10 października 2016, godz. 17:53

Pobierz raport bieżący nr 27/2016