Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
banner
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, postanowił zawiesić w okresie od dnia 3 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (włącznie) obrót akcjami Spółki. Zgodnie z treścią Uchwały nr 1003/2016, decyzja Zarządu Giełdy została podjęta z uwagi na zakwalifikowanie akcji Spółki po raz jedenasty z rzędu do segmentu LISTA ALETRÓW oraz brak podjęcia przez Spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.

Zarządu Spółki informuje, że dotychczas Spółka podjęła następujące działania zmierzające do usunięcia przesłanek kwalifikacji: (i) w dniu 23 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), biorąc pod uwagę wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy, podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki, (ii) w dniu 3 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki, wynikających z podjętej przez ZWZ uchwały, (iii) Zarząd Spółki zakończył uzgadnianie warunków umowy w sprawie pokrycia niedoborów scaleniowych i zamierza doprowadzić do jej zawarcia w możliwie najkrótszym czasie. Zawarcie umowy stanowi ostatni etap harmonogramu scalenia akcji, którego realizacja warunkuje możliwość rozpoczęcia operacji scalenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Giełdę.

28 września  2016 r., godz. 22:00

Pobierz raport bieżący nr 25/2016