Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki
banner
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 i § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz § 3 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanowił, iż w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków, o których mowa w § 3a Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW (…), tj. podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki (scalenia akcji), w wyniku którego kurs odniesienia dla akcji Spółki wynosić będzie co najmniej 50 groszy:

1) z dniem 26 października 2016 roku utraci moc Uchwała nr 1003/2016 Zarządu Giełdy z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW,
2) począwszy od dnia 26 października 2016 roku akcje Spółki oznaczone kodem PLPTRLI00018, przestaną być kwalifikowane do segmentu LISTA ALETRÓW oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych.

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Spółki albo o dalszym zawieszeniu obrotu zostanie podana do wiadomości uczestników obrotu w drodze komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Giełdy w dniu 25 października 2016 roku.

18 października 2016, godz. 22:18

Pobierz raport bieżący nr 29/2016