Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku
banner
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku („ZWZ”).

ZWZ podjęło uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Panu Bertrandowi Le Guern, Panu Marcinowi Dukaczewskiemu oraz Panu Grzegorzowi Wala. Uchwały dotyczące udzielenia pozostałym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, uwzględnione w porządku obrad ZWZ przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, nie zostały podjęte.

Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pobierz raport bieżący nr 31/2017