Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Rejestracja w KRS scalenia akcji
banner
Rejestracja w KRS scalenia akcji Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 3 lutego 2016 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, wynikających z Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem, Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowego brzmienia § 8 Statutu Spółki:

 „§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.419.394.720 złotych i dzieli się na:
1. 40.526.599 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 19.000.000 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 30.000.000 akcji serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 40.000.000 akcji serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 60.000.000 akcji serii E na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 40.000.000 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 11.642.873 akcji serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 770.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.”

w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie:
㤠8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.419.394.720 złotych i dzieli się na 15.121.217 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 160 (sto sześćdziesiąt) złotych.”

W wyniku rejestracji zmian:
1. wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 10 złotych do kwoty 160 złotych przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 241.939.472 do 15.121.217 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. wszystkie akcje Spółki oznaczone zostały jedną serią A.

O dalszych etapach procesu scalania akcji Spółką będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Pobierz raport bieżący nr 4/2016