Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Powołanie osoby nadzorującej
banner
Powołanie osoby nadzorującej Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) na mocy przysługującego Prokom uprawnienia osobistego, przewidzianego w 17 ust. 2 pkt 1) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołał z dniem 13 maja 2016 roku Pana Rafała Bartelika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Pan Rafał Bartelik, lat 41, ukończył wydział Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe MBA, w 2014 roku uzyskał licencję CFA.
Rafał Bartelik od 2001 roku związany jest z grupą kapitałową Prokom Investments S.A., w ramach której w latach 2001-2008 pracował dla Prokom Software SA, gdzie zajmował się między innymi sporządzaniem budżetów finansowych oraz business planów dla nowych projektów wdrożeniowych, oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami wchodzącymi w skład grupy PROKOM Investments S.A. W tym okresie zdobył tytuł MBA Executive w ramach programu organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z RSM Erasmus Univeristy. W latach 2008-2014 pracował jako analityk finansowy dla grupy kapitałowej Prokom Investments SA. gdzie uczestniczył w procesie pozyskiwania finansowania dla prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz był współodpowiedzialny za optymalizację podatkową prowadzonych inwestycji.  W tym okresie uzyskał licencję finansową CFA. W latach 2011-2016 pełnił funkcję członka zarządu oraz prezesa zarządu w spółkach zależnych od PETROLINVEST S.A.  oraz innych spółkach kapitałowych. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Prokom Investments S.A.

Działalność Pana Rafała Bartelika wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Rafał Bartelik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do PETROLINVEST S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Rafał Bartelik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pobierz raport bieżący nr 11/2016