Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup
banner
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, podaje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała w dniu 30 czerwca 2016 roku informację o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku przez TOO OilTechnoGroup („TOO OTG”) z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów („Aneks”) („Kontrakt”).

Aneks, zgodnie z warunkami decyzji Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, o której otrzymaniu Spółka informowała we wskazanym powyżej raporcie bieżącym, i w oparciu o przepisy ustawy „O złożach i użytkowaniu złóż kopalin” Republiki Kazachstanu („Ustawa”), przedłuża okres poszukiwawczy Kontraktu o trzy lata, tj. do dnia 18 marca 2019 roku, w celu wykonania oceny odkryć.

Zawarcie Aneksu było możliwe dzięki uzyskaniu dobrych wyników prac poszukiwawczych przeprowadzonych w czasie dotychczasowego okresu trwania Kontraktu, w tym przede wszystkim wyników odwiertów Koblandy K-3 i Shyrak 1.

Zakres prac oceniających został szczegółowo ustalony w Programie Roboczym, będącym integralną częścią podpisanego Aneksu. Program Roboczy przewiduje w latach 2016 - 2019 między innymi wykonanie opróbowania odwiertu Shyrak 1 oraz wiercenie kolejnych odwiertów, w tym odwiertów oceniających K-4 na bloku Koblandy-Tamdy oraz Shyrak 2 na bloku Shyrak. Na bloku Shyrak planowane jest również wykonanie badań sejsmicznych 3D.

Zgodnie z przepisami ww. Ustawy, w Aneksie uzgodniono również zwrot części obszaru Kontraktu, na której TOO OTG nie planuje prowadzenia dalszych prac. Uzgodniono zwrot dwóch spośród czterech bloków, tj. bloku Sholaksay i Bestau-Sarkol. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez TOO OTG wierceń i badań sejsmicznych, obszar tych dwóch bloków jest mało perspektywiczny dla odkrycia nowych złóż. Wspomniane wyżej prace oceniające odkrycia prowadzone będą na pozostałych dwóch blokach, tj. na bloku Koblandy-Tamdy oraz na bloku Shyrak.
Nowe współrzędne geograficzne obszaru kontraktowego zostaną określone po zakończeniu właściwej procedury zwrotu dwóch ww. bloków, na co nowy Aneks daje TOO OTG czas do końca 2016 roku.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z warunkami właściwych organów administracji Republiki Kazachstanu, na podstawie przepisów ww. Ustawy TOO OTG wykonało i zatwierdziło we właściwych organach dwa projekty prac oceniających, jeden dla Koblandów a drugi dla Shyraka. Projekty te zgodnie z obowiązującym prawem stanowią podstawę prawną i techniczną dla prowadzenia dalszych prac polegających głównie na wierceniu odwiertów oceniających oba odkrycia.

Spółka posiada 88,10% akcji Occidental Resources, Inc. która to spółka posiada 100% udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup.

Pobierz raport bieżący nr 19/2016