Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
banner
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku oraz 22/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku, informuje, że w dniu 26 maja 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”, „KNF”), zgodnie z Komunikatem z 356 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 19 lipca 2016 roku, nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych oraz karę bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 roku, a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 19 lipca 2016 roku stanie się ostateczna. Informację o doręczeniu decyzji Spółka opublikuje odrębnym raportem bieżącym.
Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskiem KNF, utrzymującym w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd analizuje obecnie możliwości zaskarżania decyzji KNF.

W dniu 26 maja 2017 roku Spółka otrzymała komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 maja 2017 roku, w którym GPW poinformowała, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 26 maja 2017 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa polegająca na wykreśleniu akcji spółki PETROLINV (ISIN PLPTRLI00018) z list uczestników tych indeksów. GPW poinformowała, że operacja wykreślenia akcji spółki PETROLINV z portfeli wyżej wymienionych indeksów wynika z decyzji KNF w sprawie wykluczenia akcji tej spółki z obrotu.

26 maja 2017 r., godz. 22:52

Pobierz raport bieżący nr 25/2017