Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
banner
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”), zgodnie z Komunikatem z 315 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

Zgodnie z Komunikatem, decyzja została podjęta wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych.

Decyzja Komisji nie jest ostateczna. Spółka skorzysta z trybu odwołania i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję.

19 lipca 2016r., godz.22:40

Pobierz raport bieżący nr 20/2016