Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Aktualności arrow Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
banner
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2015 roku w przedmiocie uchylenia uchwał od nr 4 do 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej - wyrokiem oddalił apelację strony powodowej, a w konsekwencji podtrzymał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalający pozew o uchylenie Uchwał. Orzeczenie jest prawomocne.

Pobierz raport bieżący nr 13/2016