Menu Content/Inhalt
banner
Aktualności
Tytuł Data Odsłony
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 286
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 415
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 381
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 379
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 220
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 679
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 217
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 187
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 395
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 208
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 238
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 302
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 630
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 570
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 946
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 884
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 935
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 850
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 695
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 957
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1122
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1286
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 1567
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1389
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1211
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1111
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1213
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1148
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1260
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1242
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2389
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1505
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 1616
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1312
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1273
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1152
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1067
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1491
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 1748
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 1580
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 1869
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 1551
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2288
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 3800
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 2593
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 12.02.2016 1925
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2015 2009
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku 20.11.2015 1966
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku 17.11.2015 1934
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.10.2015 2266