Menu Content/Inhalt
banner
Aktualności
Tytuł Data Odsłony
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy 27.07.2017 374
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 07.07.2017 398
Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym 27.06.2017 484
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku 26.06.2017 366
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 564
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 594
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 547
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 516
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 343
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 821
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 331
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 296
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 520
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 323
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 350
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 408
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 732
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 682
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 1065
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 1015
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 1046
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 945
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 803
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 1052
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1219
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1377
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 1671
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1494
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1321
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1201
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1326
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1252
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1365
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1362
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2503
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1585
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 1730
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1409
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1384
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1242
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1152
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1584
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 1871
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 1671
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 1984
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 1650
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2389
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 3896
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 2713
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 12.02.2016 2029