Menu Content/Inhalt
banner
Aktualności
Tytuł Data Odsłony
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 21.08.2017 1591
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy 27.07.2017 2324
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 07.07.2017 2071
Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym 27.06.2017 1370
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku 26.06.2017 1278
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 1500
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 1553
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 1465
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 1557
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 1301
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 1776
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 1213
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 951
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 1152
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 1003
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 1035
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 1097
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 1379
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 1443
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 1823
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 1765
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 1777
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 1700
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 1493
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 1783
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1937
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 2067
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 2420
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 2248
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 2053
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1865
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 2073
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1937
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 2044
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 2111
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 3182
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 2210
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 2532
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 2138
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 2161
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1944
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1741
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 2255
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 2669
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 2403
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 2734
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 2417
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 3126
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 4491
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 3495