Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe arrow Doręczenie decyzji KNF
banner
Doręczenie decyzji KNF Drukuj Email
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego („KNF”) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 19 lipca 2016 roku o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej - o doręczeniu temu pełnomocnikowi decyzji KNF z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującej w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku.

Zgodnie z komunikatem KNF z dnia 26 maja 2017 roku  w sprawie wydania decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję nakładającą na Spółkę karę pieniężną oraz karę bezterminowego wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym, bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia Spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 roku, a więc w terminie 30 dni od dnia dzisiejszego.

Zarząd Spółki nie zgadza się z decyzją KNF z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku oraz jej uzasadnieniem. Zarząd zamierza zaskarżyć niekorzystną dla Spółki i jej akcjonariuszy decyzję.

29 maja 2017 r., godz. 23:25

Pobierz raport bieżący nr 27/2017