Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
16.04.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 16 kwietnia 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 16 maja 2014 roku.
Więcej…
 
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku
11.04.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji Spółki na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2013 roku w przedmiocie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) - postanowił zmienić zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.03.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 marca 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 18 kwietnia 2014 roku.
Więcej…
 
Zmiana stanu posiadania akcji
03.02.2014
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze zawiadomienie z dnia 3 lutego 2014 roku o utracie statusu podmiotu dominującego wobec Prokom Investments S.A. („Prokom”) i Osiedla Wilanowskiego Sp. z o.o. („Osiedle Wilanowskie”), z którymi posiadał łącznie ponad 5 % udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A. Wobec powyższego Pan Ryszard Krauze posiada obecnie bezpośrednio poniżej 5 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
06.12.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 6 grudnia 2013 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 stycznia 2014 roku.
Więcej…
 
Rezygnacja osoby nadzorującej
04.12.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że pismem z dnia 3 grudnia 2013 roku Spółka została zawiadomiona o rezygnacji przez Pana Ryszarda Krauze z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A., ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
12.11.2013

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2013 z dnia 14 października 2013 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 11 listopada 2013 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 6 grudnia 2013 roku.

Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»