Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Rezygnacja osoby nadzorującej
04.12.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że pismem z dnia 3 grudnia 2013 roku Spółka została zawiadomiona o rezygnacji przez Pana Ryszarda Krauze z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej PETROLINVEST S.A., ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
12.11.2013

Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2013 z dnia 14 października 2013 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 11 listopada 2013 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 6 grudnia 2013 roku.

Więcej…
 
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
31.10.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2013 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2013 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia powoda o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku („Uchwała”) - postanowił zmienić postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.10.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2013 z dnia 13 września 2013 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 13 października 2013 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu zamknięcia Transakcji na dzień 11 listopada 2013 roku.
Więcej…
 
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST
10.10.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 19 czerwca 2012 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 października 2013 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
Więcej…
 
Umowa kredytu
01.10.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, informuje, że w związku z przesunięciem terminu zamknięcia transakcji sprzedaży udziałów w TOO EMBA JUG NIEFT (raport bieżący nr 72/2013 z dnia 13 września 2013 roku) Spółka złożyła w PKO BP S.A., jako agenta konsorcjum, wniosek o ustalenie nowego harmonogramu spłaty dwóch rat kredytu w łącznej wysokości 19.765.111,18 USD, których termin spłaty przypadał do dnia 30 września 2013 roku oraz do 1 października 2013 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
13.09.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu zamknięcia Transakcji na dzień 12 października 2013 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»