Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
30.08.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 12 września 2013 roku.
Więcej…
 
Aneks do umowy kredytu
29.08.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku, informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku, zgodnie z którym strony umowy uzgodniły nowy harmonogram spłaty kredytu w części dotyczącej raty, której termin spłaty przypadał w dniu 11 czerwca 2013 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
13.08.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 sierpnia 2013 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
29.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku, informuje, że w dniu wczorajszym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell”) – nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba”) („Transakcja”), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 14 sierpnia 2013 roku.
Więcej…
 
Zmiana stanu posiadania akcji
12.07.2013
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Pana Ryszarda Krauze o zwiększeniu posiadanego przez niego bezpośrednio procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A. powyżej progu 10 % i powyżej 2 % oraz pośrednio wraz z Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Osiedle Wilanowskie”) - podmiotami zależnymi od Pana Ryszarda Krauze - procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 15% oraz powyżej 2%.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
11.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, informuje, że w dniu 11 lipca 2013 roku Spółka uzyskała od Conwell Oil Corporation B.V., spółki zarejestrowanej w Holandii („Conwell”) – nabywcy 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba”), informację o przesunięciu terminu planowanej wpłaty środków na rachunki escrow, tytułem nabycia udziałów w Emba, z dnia 10 lipca 2013 roku na dzień 26 lipca 2013 roku.
Więcej…
 
Informacja o zaskarżeniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
10.07.2013
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2013 roku Spółka otrzymała informację o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną  („Akcjonariusz II”), pozwu o unieważnieniu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»