Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku
22.12.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 grudnia 2014 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku podjętych w sprawie (i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej (uchwały od nr 4 do 19) oraz (ii) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (uchwała nr 21).
Więcej…
 
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
02.12.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Wyrok jest nieprawomocny.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.11.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 16 października 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 listopada 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 16 stycznia 2015 roku.
Więcej…
 
Zmiana Programu naprawczego dotyczącego usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
22.10.2014
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia harmonogramu działań jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW, opublikowanego raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
16.10.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2014 z dnia 19 września 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 16 października 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 14 listopada 2014 roku.
Więcej…
 
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
30.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2013 z dnia 10 października 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 października 2013 roku w przedmiocie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) - postanowił podtrzymać zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały. Orzeczenie jest prawomocne i wykonalne.
Więcej…
 
Koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez spółkę z Grupy PETROLINVEST - Silurian Sp. z o.o
27.09.2014
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 26 września 2014 roku otrzymał informację o zakończeniu, bez rozpoznania złożonych wniosków, postępowania Ministerstwa Środowiska w sprawie przedłużenia dwóch koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonych spółce Silurian Sp. z o.o. (podmiot zależny od PETROLINVEST S.A.) („Silurian”):

Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»