Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.07.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 lipca 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 września 2015 roku.
Więcej…
 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
26.06.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku, podjął Uchwałę Nr 617/2015 („Uchwała”), zgodnie z którą postanowił zawiesić od dnia 1 lipca 2015 roku obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, na Głównym Rynku GPW.
Więcej…
 
Wyrok w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
22.06.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 czerwca 2015 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o uchylenie uchwał od nr 4 do nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej.
Więcej…
 
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
29.05.2015
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW - z dnia 30 czerwca 2015 roku na dzień 24 września 2015 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
29.05.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 29 maja 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 lipca 2015 roku.
Więcej…
 
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
27.03.2015
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 22 października 2014 roku, działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW - z dnia 31 marca 2015 roku na dzień 30 czerwca 2015 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
20.03.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 20 marca 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 30 maja 2015 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»