Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
15.09.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 15 września 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 października 2015 roku.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
27.08.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 września 2015 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
24.08.2015
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni („Zarząd”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu dzisiejszym w Gdyni („Zgromadzenie”) podjęło na wniosek akcjonariusza decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach. Zgromadzenie określiło datę wznowienia obrad na dzień 23 września 2015 roku na godz. 11 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
21.07.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2015 roku, na godzinę 9:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.07.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 lipca 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 września 2015 roku.
Więcej…
 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
26.06.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku, podjął Uchwałę Nr 617/2015 („Uchwała”), zgodnie z którą postanowił zawiesić od dnia 1 lipca 2015 roku obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, na Głównym Rynku GPW.
Więcej…
 
Wyrok w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
22.06.2015
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 czerwca 2015 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o uchylenie uchwał od nr 4 do nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»