Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
24.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2015 roku w przedmiocie uchylenia uchwał od nr 4 do 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej - wyrokiem oddalił apelację strony powodowej, a w konsekwencji podtrzymał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalający pozew o uchylenie Uchwał. Orzeczenie jest prawomocne.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
03.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 9:30 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
Powołanie osoby nadzorującej
13.05.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) na mocy przysługującego Prokom uprawnienia osobistego, przewidzianego w 17 ust. 2 pkt 1) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołał z dniem 13 maja 2016 roku Pana Rafała Bartelika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.
Więcej…
 
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG
12.05.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał w dniu dzisiejszym decyzję Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, w której ministerstwo wydało zgodę na przedłużenie obowiązywania okresu poszukiwawczego dla oceny obszaru Kontraktu OTG o 3 lata.
Więcej…
 
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
09.05.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy („Sąd”) przekazał Spółce wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”) o ogłoszenie upadłości Spółki, obejmującej likwidację majątku Spółki. Wniosek został złożony w dniu 4 stycznia 2016 roku. Jednocześnie Spółce przekazane zostało postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2016 roku o zabezpieczeniu majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
26.04.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 26 kwietnia 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Więcej…
 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
22.03.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy, podjął Uchwałę Nr 277/2016 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, od dnia 22 marca 2016 roku do końca dnia 8 kwietnia 2016 roku.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»