Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup
01.07.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, podaje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała w dniu 30 czerwca 2016 roku informację o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku przez TOO OilTechnoGroup („TOO OTG”) z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu aneksu do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów („Aneks”) („Kontrakt”).
Więcej…
 
Powołanie osób nadzorujących
30.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Panią Małgorzatę Różalską oraz Pana Grzegorza Walę.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób.
Więcej…
 
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku
29.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku („ZWZ”).
Więcej…
 
Powołanie osób zarządzających
28.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka została zawiadomiona, że Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił liczbę członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji na dwie osoby oraz powołał z dniem 29 czerwca 2016 roku do Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
27.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 27 czerwca 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 sierpnia 2016 roku.
Więcej…
 
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
24.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2015 roku w przedmiocie uchylenia uchwał od nr 4 do 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku podjętych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej - wyrokiem oddalił apelację strony powodowej, a w konsekwencji podtrzymał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalający pozew o uchylenie Uchwał. Orzeczenie jest prawomocne.
Więcej…
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
03.06.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 9:30 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»