Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
31.12.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku, informuje, że otrzymał pismo z dnia 31 grudnia 2016 roku, w którym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii, nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 stycznia 2017 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
01.12.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 31 października 2016 roku, informuje, że otrzymał pismo z dnia 30 listopada 2016 roku, w którym Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii, nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Transakcja"), zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 31 grudnia 2016 roku.
Więcej…
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
31.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 1 grudnia 2016 roku.
Więcej…
 
Zakończenie procedury scalenia akcji
25.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2016 roku nastąpiło scalenie 241.939.472 akcji Spółki, zgodnie z przyjętym uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku parytetem wymiany 16:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLPTRLI00018 oznaczonych jest 15.121.217 akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.
Więcej…
 
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki
18.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 i § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz § 3 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanowił, iż w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków, o których mowa w § 3a Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW (…), tj. podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki (scalenia akcji), w wyniku którego kurs odniesienia dla akcji Spółki wynosić będzie co najmniej 50 groszy:
Więcej…
 
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki
14.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 679/16, zgodnie z którą postanowił  określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki PETROLINVEST S.A. z 10 złotych na 160 złotych, dzień 25 października 2016 roku jako dzień wymiany 241.939.472 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPTRLI00018 na 15.121.217 akcji Spółki  o wartości nominalnej 160 złotych każda.
Więcej…
 
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW
10.10.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.
Więcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»