Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Centrum prasowe
banner
Centrum prasowe
Wyniki opróbowania odwiertu na koncesji Żubantam w Kazachstanie
23.09.2007
Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2007 roku otrzymał informację, że podczas opróbowania odwiertu G-4D, wykonanego przez spółkę EmbaJugNieft na terenie koncesji Żubantam, z horyzontu o miąższości 5 metrów, uzyskano pierwszy przypływ ropy naftowej. Szacunkowa, zarejestrowana wydajność tego horyzontu wynosi 40 bbl / dobę.
Więcej…
 
Na koncesji należącej do Petrolinvest S.A. w Kazachstanie potwierdzono występowanie zasobów ropy
10.09.2007

Badania wykonane na koncesji  Żubantam wykazują obecność ropy – poinformował Zarząd Petrolinvest S.A. na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie. Trwają także badania na pozostałych dwóch koncesjach  - OTG i Dautskoje.

Więcej…
 
Zawarcie umowy znaczącej
08.09.2007
Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 września 2007 r., w ramach zwykłej działalności gospodarczej, Spółka zawarła umowę na dostawy gazu LPG w okresie do grudnia b.r. z SHELL TRADING INTERNATIONAL Ltd ("Shell"), w związku z czym łączna wartość umów zawartych z Shell w okresie od 7 sierpnia 2007 r. (tj. dnia zawarcia pierwszej umowy z Shell po publikacji raportu bieżącego nr 15/2007 dotyczącego zawarcia umowy znaczącej) wyniosła 30.092.600,00 USD.
Więcej…
 
Zawarcie porozumienia o współpracy z grupą spółek wydobywczych w Federacji Rosyjskiej.
07.09.2007
Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku, podaje do publicznej wiadomości, że kierując się wstępnymi rezultatami procesu due diligence, prowadzonego na zlecenie Spółki przez ekspertów z zakresu szacowania i oceny złóż ropy naftowej oraz doradców prawnych i finansowych, zawarł w dniu 6 września 2007 roku Umowę o współpracy (dalej "Umowa") między Spółką a Grupą Spółek Wydobywczych, zarejestrowaną w Federacji Rosyjskiej (dalej "Grupa Spółek").
Więcej…
 
Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
04.09.2007
Zarząd Petrolinvest S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2007 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący, że w dniu 5 września 2007 r. nastąpi rejestracja 58.402 (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa) akcji serii C spółki Petrolinvest S.A., która zostaną oznaczone kodem PLPTRLI00018.
Więcej…
 
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C.
01.09.2007
Zarząd Petrolinvest S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 677/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r., na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 5 września 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 58.402 (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Petrolinvest S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
Więcej…
 
Informacja na temat sytuacji bieżącej w Spółce
31.08.2007
W nawiązaniu do przekazanych przez media informacji, dotyczących Pana Ryszarda Krauze, Zarząd Spółki informuje, że działalność Spółki przebiega bez zakłóceń, zgodnie planami i przyjętą strategią rozwoju.
Więcej…
 
«« start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 nast. » koniec »»