Menu Content/Inhalt
banner
Akcjonariat Drukuj Email
STRUKTURA AKCJONARIATU
AkcjonariuszIlość akcji / głosówUdział procentowy w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA
Pozostali akcjonariusze15 121 217
100,00%
OGÓŁEM15 121 217100,00%
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
Seria akcjiLiczba akcjiRodzaj akcjiWartość nominalnaŁączna wartość nominalna
A15 121 217na okaziciela1602 419 394 720
OGÓŁEM15 121 217  2 419 394 720