Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do opublikowanej na stronie internetowej https://novagielda.pl, uchwały Zarządu Novej Giełdy z dnia 26.07.2017 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych PETROLINVEST informuje, że działania podejmowane przez Nova Giełda Sp. z o.o. dzieją się bez wiedzy i akceptacji Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki, zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, podejmuje działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami Spółki na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect, poprzez wykonanie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek New Connect) akcji Spółki.

27 lipca 2017 r., godz. 12:57

Pobierz raport bieżący nr 37/2017