Oddalenie wniosku o og這szenie upad這軼i
Zarz康 Petrolinvest S.A. z siedzib w Gdyni („Spó趾a”), w nawi您aniu do raportu bie膨cego nr 35/2017 z dnia  4 lipca 2017 roku, informuje, 瞠 w dniu dzisiejszym Gie責a Papierów Warto軼iowych w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie ("GPW") zwróci豉 si do Spó趾i o przekazanie kopii postanowienia S康u Rejonowego Gda雟k-Pó軟oc oddalaj帷ego wniosek o og這szenie upad這軼i Spó趾i w oparciu o przepis art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upad這軼iowe po jego uprawomocnieniu si. Zwróci豉 przy tym uwag, 瞠 stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó趾ach publicznych (t.j. Dz.U. 2016.1639), po up造wie 6 miesi璚y od dnia uprawomocnienia si postanowienia o og這szeniu upad這軼i spó趾i lub postanowienia o oddaleniu wniosku  o og這szenie upad這軼i spó趾i ze wzgl璠u na to, 瞠 maj徠ek spó趾i nie wystarcza lub wystarcza jedynie  na zaspokojenie kosztów post瘼owania, nast瘼uje z mocy prawa skutek prawny zaprzestania podlegania obowi您kom wynikaj帷ym ze wskazanej ustawy, powsta造m w zwi您ku z ofert publiczn  akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto Zarz康 Gie責y Papierów Warto軼iowych w Warszawie S.A. w dniu 7 lipca 2017 roku podj掖 Uchwa喚 Nr 735/2017 w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Spó趾i notowanych na Gównym Rynku GPW. Zarz康 Gie責y postanowi, 瞠 informacje podawane w Cedule Gie責y Warszawskiej oraz na stronie internetowej Gie責y dotycz帷e notowa instrumentów finansowych Spó趾i zostan oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odno郾ika w postaci liczby porz康kowej oznaczaj帷ej: "s康 oddali wniosek o og這szenie upad這軼i, ze wzgl璠u na to, 瞠 maj徠ek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post瘼owania".
Postanowienie s康u upad這軼iowego nie jest prawomocne.

Spó趾a wskazuje, 瞠 w toku post瘼owania wywo豉nego wnioskiem Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych, wnosi豉 o oddalenie tego wniosku z powodu niespe軟ienia przes豉nki upad這軼i w postaci niewyp豉calno軼i. Zarz康 Spó趾i w pe軟i podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza si z uzasadnieniem postanowienia s康u upad這軼iowego, z którego wynika, 瞠 maj徠ek spó趾i nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post瘼owania. Spó趾a zaskar篡 za瘸leniem postanowienie s康u upad這軼iowego w ustawowym terminie.  

7 lipca 2017 r., godz. 22:40

Pobierz raport bie膨cy nr 36/2017