Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 7 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 19 maja 2017 roku.

14.05.2017, godz. 21:08

Pobierz raport bieżący nr 20/2017