O firmie
Firma powstała w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność Spółki koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym, a następnie handlem LPG.

Od 2007 roku Spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a jej strategiczną działalnością jest poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Grupa Petrolinvest prowadzi poszukiwania ropy naftowej i gazu w Kazachstanie oraz realizuje projekty inwestycyjne w segmencie gazu łupkowego w Polsce.