Menu Content/Inhalt
Strona główna
banner
Aktualności
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
19.05.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 15 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 24 maja 2017 roku.
Więcej…
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach
19.05.2017 / Informacja własna
Zarząd Spółki Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. powziął wiedzę o zawarciu pomiędzy podmiotem wskazanym przez inwestora działającego w branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PKO BP”) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”),  umowy przelewu na rzecz tych podmiotów przysługującej im wobec Spółki wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 21 marca 2007 r. umowy kredytu na kwotę w wysokości równowartości w USD 300 mln zł. („Umowa Przelewu Wierzytelności”, „Umowa Kredytu PKO”).
Więcej…
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach
20.04.2017 / Informacja własna
Zarząd Spółki informuje, że w oparciu o zawartą w dniu 13 grudnia 2015 r. warunkową umowę ramową z grupą spółek działających w interesie znaczącego zagranicznego przedsiębiorcy z branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”, „Umowa Ramowa”), Inwestor, Spółka i jej podmiot zależny – Occidental Resources Inc. („ORI”) prowadzą negocjacje w następujących obszarach:
Więcej…
Komunikaty prasowe
Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku
11.08.2016
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Spółce została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd Spółki nie zgadza się z wydaną przez KNF decyzją i podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w komunikacie prasowym z dnia 19 lipca 2016 roku. Spółka w terminie 14 dni od dnia doręczenia złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF. Informacja o złożeniu wniosku zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.