Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
19.05.2017 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 15 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 24 maja 2017 roku.
Read more...
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach
19.05.2017 / Informacja własna
Zarząd Spółki Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. powziął wiedzę o zawarciu pomiędzy podmiotem wskazanym przez inwestora działającego w branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PKO BP”) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”),  umowy przelewu na rzecz tych podmiotów przysługującej im wobec Spółki wierzytelności z tytułu zawartej w dniu 21 marca 2007 r. umowy kredytu na kwotę w wysokości równowartości w USD 300 mln zł. („Umowa Przelewu Wierzytelności”, „Umowa Kredytu PKO”).
Read more...
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach
20.04.2017 / Informacja własna
Zarząd Spółki informuje, że w oparciu o zawartą w dniu 13 grudnia 2015 r. warunkową umowę ramową z grupą spółek działających w interesie znaczącego zagranicznego przedsiębiorcy z branży wydobywczej i paliwowej („Inwestor”, „Umowa Ramowa”), Inwestor, Spółka i jej podmiot zależny – Occidental Resources Inc. („ORI”) prowadzą negocjacje w następujących obszarach:
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...