Menu Content/Inhalt
banner
News
Title Date Views
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 21.08.2017 581
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy 27.07.2017 1014
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 07.07.2017 778
Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym 27.06.2017 657
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku 26.06.2017 539
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 743
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 779
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 724
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 689
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 514
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 1001
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 489
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 431
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 638
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 452
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 488
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 542
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 863
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 841
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 1224
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 1167
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 1191
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 1090
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 937
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 1187
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1354
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1524
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 1838
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1654
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1469
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1331
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1466
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1401
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1503
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1511
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2643
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1708
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 1907
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1548
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1533
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1374
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1265
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1730
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 2047
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 1824
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 2120
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 1812
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2536
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 4014
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 2902