Menu Content/Inhalt
banner
News
Title Date Views
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku 26.06.2017 104
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 381
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 474
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 442
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 402
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 241
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 698
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 232
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 206
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 416
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 230
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 258
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 322
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 647
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 584
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 968
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 905
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 949
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 862
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 714
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 966
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1137
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1297
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 1584
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1403
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1226
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1121
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1225
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1159
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1274
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1258
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2402
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1515
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 1631
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1326
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1288
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1165
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1078
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1499
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 1761
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 1591
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 1883
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 1566
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2302
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 3813
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 2608
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 12.02.2016 1934
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2015 2022
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku 20.11.2015 1973
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku 17.11.2015 1943