Menu Content/Inhalt
Home arrow Press Centre
banner
Press Centre
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF
14.06.2017
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje o wniesieniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującą w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2016 roku o wykluczeniu bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 zł.
Read more...
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
02.06.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym nie doszło do rozliczenia i zamknięcia transakcji nabycia przez  Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja").
Read more...
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
31.05.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 14:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Read more...
 
Doręczenie decyzji KNF
29.05.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego („KNF”) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 19 lipca 2016 roku o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej - o doręczeniu temu pełnomocnikowi decyzji KNF z dnia 26 maja 2017 roku utrzymującej w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku.
Read more...
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
29.05.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 1 czerwca 2017 roku.
Read more...
 
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
26.05.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku oraz 22/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku, informuje, że w dniu 26 maja 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”, „KNF”), zgodnie z Komunikatem z 356 posiedzenia Komisji („Komunikat”), podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 19 lipca 2016 roku, nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych oraz karę bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Read more...
 
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
24.05.2017
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 19 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell"), nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), w którym Conwell zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 29 maja 2017 roku.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>