Menu Content/Inhalt
banner
Aktualności
Tytuł Data Odsłony
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o spłacie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 21.08.2017 1043
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie uchwały Zarządu Novej Giełdy 27.07.2017 1621
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości 07.07.2017 1355
Wstrzymanie wykonania decyzji bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym 27.06.2017 938
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku 26.06.2017 851
Złożenie skargi do WSA na decyzję KNF 14.06.2017 1056
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 02.06.2017 1095
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 31.05.2017 1037
Doręczenie decyzji KNF 29.05.2017 1024
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.05.2017 825
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 26.05.2017 1323
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 24.05.2017 796
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 663
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 845
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 675
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 722
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 779
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 1080
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 1082
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 1466
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 1413
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 1443
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 1343
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 1179
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 1432
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1607
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1761
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 2089
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1900
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1719
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1548
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1708
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1613
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1727
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1770
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2862
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1920
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 2170
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1782
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1784
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1610
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1471
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1965
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 2318
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 2071
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 2368
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 2043
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2788
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 4209
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 3156