Menu Content/Inhalt
banner
Aktualności
Tytuł Data Odsłony
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 19.05.2017 102
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu umowy przelewu wierzytelności, stanie negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ('TOO OTG') art. 17 ust. 1 MAR oraz w innych obszarach 19.05.2017 217
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.05.2017 138
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.05.2017 166
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.04.2017 231
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o negocjacjach w przedmiocie sprzedaży udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup ("TOO OTG") oraz w innych obszarach 20.04.2017 534
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.04.2017 487
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.03.2017 833
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej 10.02.2017 800
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 07.02.2017 858
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 03.02.2017 787
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.01.2017 633
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2016 885
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 01.12.2016 1069
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.10.2016 1222
Zakończenie procedury scalenia akcji 25.10.2016 1485
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki 18.10.2016 1318
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki 14.10.2016 1133
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW 10.10.2016 1050
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji 30.09.2016 1138
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 28.09.2016 1085
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 30.08.2016 1194
Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF 24.08.2016 1176
Podjęcie decyzji przez KNF o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu 19.07.2016 2313
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO OilTechnoGroup 01.07.2016 1447
Powołanie osób nadzorujących 30.06.2016 1535
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku 29.06.2016 1237
Powołanie osób zarządzających 28.06.2016 1199
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 27.06.2016 1092
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku 24.06.2016 1006
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 03.06.2016 1423
Powołanie osoby nadzorującej 13.05.2016 1677
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG 12.05.2016 1508
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 09.05.2016 1791
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 26.04.2016 1470
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 22.03.2016 2206
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft 09.03.2016 3745
Rejestracja w KRS scalenia akcji 16.02.2016 2522
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 12.02.2016 1839
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 31.12.2015 1936
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku 20.11.2015 1901
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku 17.11.2015 1882
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 29.10.2015 2181
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów 24.09.2015 2594
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PETROLINVEST S.A., zakończonym w dniu 23 września 2015 roku 23.09.2015 1958
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które zakończyło obrady w dniu 23 września 2015 roku 23.09.2015 2327
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 23 września 2015 roku 23.09.2015 1753
Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 23 września 2015 roku 23.09.2015 2135
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT 15.09.2015 2088
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. 27.08.2015 2327