Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
26.06.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku, podjął Uchwałę Nr 617/2015 („Uchwała”), zgodnie z którą postanowił zawiesić od dnia 1 lipca 2015 roku obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, na Głównym Rynku GPW.
Read more...
Court decision on repealing a resolution of the Ordinary General Meeting of PETROLINVEST S.A. dated 30 June 2014
22.06.2015 / Informacja własna
The Management Board of PETROLINVEST S.A. with its registered seat in Gdynia (the “Company”), with reference to Current Report No 1/2015 of 5 January 2015, announces that the District Court in Gdańsk dismissed by its decision issued on 22 June 2015 the claim of the Company’s shareholder, who is a natural person, for repealing the Resolutions of the Ordinary General Meeting of PETROLINVEST S.A. of 30 June 2014 adopted on granting discharge to the Members of the Management Board and the Members of the Supervisory Board (Resolutions 4-18).
Read more...
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
29.05.2015 / Informacja własna
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW - z dnia 30 czerwca 2015 roku na dzień 24 września 2015 roku.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...