Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
24.09.2015 / Informacja własna
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 23 września 2015 roku uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki, co stanowiło wykonanie kolejnego punktu harmonogramu działań mających na celu usunięcie przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW.
Read more...
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które zakończyło obrady w dniu 23 września 2015 roku
23.09.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku oraz nr 22/2015 z dnia 7 września 2015 roku podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku, które po zakończeniu przerwy w obradach wznowiło je w dniu 23 września 2015 roku („ZWZA”).
Read more...
Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 23 września 2015 roku
23.09.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. zwołanego na dzień 23 września 2015 roku („NWZA”).
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...