Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
26.04.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 26 kwietnia 2016 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Read more...
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
22.03.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy, podjął Uchwałę Nr 277/2016 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, od dnia 22 marca 2016 roku do końca dnia 8 kwietnia 2016 roku.
Read more...
Podpisanie aneksu do Kontraktu na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów przez TOO EmbaJugNieft
09.03.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A.  z siedzibą w Gdyni („Petrolinvest”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o zawarciu w dniu 4 marca 2016 roku przez TOO EmbaJugNieft z Ministerstwem Energetyki Republiki Kazachstanu aneksu do Kontraktu Emba nr 976 z dnia 29 czerwca 2002 roku („Aneks”).
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...