Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
19.09.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 19 września 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 17 października 2014 roku.
Read more...
List of shareholders who had 5% or more votes at the EGM of PETROLINVEST S.A. held on 09.09.20
09.09.2014 / Informacja własna
The Management Board of PETROLINVEST S.A. publishes the list of shareholders who had 5% or more votes at the Extraordinary General Meeting of PETROLINVEST S.A. held on 9 September 2014:
Read more...
Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 9 września 2014 roku
09.09.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 9 września 2014 roku.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...