Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wznowienia obrotu akcjami Spółki
18.10.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 i § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz § 3 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanowił, iż w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków, o których mowa w § 3a Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW (…), tj. podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki (scalenia akcji), w wyniku którego kurs odniesienia dla akcji Spółki wynosić będzie co najmniej 50 groszy:
Read more...
Uchwała KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki
14.10.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 679/16, zgodnie z którą postanowił  określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki PETROLINVEST S.A. z 10 złotych na 160 złotych, dzień 25 października 2016 roku jako dzień wymiany 241.939.472 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPTRLI00018 na 15.121.217 akcji Spółki  o wartości nominalnej 160 złotych każda.
Read more...
Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji, wyznaczenie dnia referencyjnego, złożenie wniosków do KDPW
10.10.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...