Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
21.07.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2015 roku, na godzinę 9:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Read more...
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
14.07.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 14 lipca 2015 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 15 września 2015 roku.
Read more...
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
26.06.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku, podjął Uchwałę Nr 617/2015 („Uchwała”), zgodnie z którą postanowił zawiesić od dnia 1 lipca 2015 roku obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPTRLI00018, na Głównym Rynku GPW.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...