Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Powołanie osoby nadzorującej
13.05.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) na mocy przysługującego Prokom uprawnienia osobistego, przewidzianego w 17 ust. 2 pkt 1) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołał z dniem 13 maja 2016 roku Pana Rafała Bartelika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.
Read more...
Decyzja o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG
12.05.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał w dniu dzisiejszym decyzję Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, w której ministerstwo wydało zgodę na przedłużenie obowiązywania okresu poszukiwawczego dla oceny obszaru Kontraktu OTG o 3 lata.
Read more...
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
09.05.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy („Sąd”) przekazał Spółce wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie („ZUS”) o ogłoszenie upadłości Spółki, obejmującej likwidację majątku Spółki. Wniosek został złożony w dniu 4 stycznia 2016 roku. Jednocześnie Spółce przekazane zostało postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2016 roku o zabezpieczeniu majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...