Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
16.04.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Petrolinvest”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, informuje, że Conwell Oil Corporation B.V., spółka zarejestrowana w Holandii („Conwell") - nabywca 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT („Emba") („Transakcja"), pismem z dnia 16 kwietnia 2014 roku zwrócił się do Petrolinvest o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia Transakcji na dzień 16 maja 2014 roku.
Read more...
Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku
11.04.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku, zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji Spółki na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2013 roku w przedmiocie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”) - postanowił zmienić zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały.
Read more...
Supervisory person resigns from office
04.12.2013 / Informacja własna
The Management Board of PETROLINVEST S.A. (the “Company”) announces that the Company was notified with a letter dated 3 December 2013, that Mr Ryszard Krauze stepped down as the Chairman and the Member of the Supervisory Board of PETROLINVEST S.A. with effect as of the day of making the statement. The resignation was submitted for personal reasons.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...