Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Powołanie osób nadzorujących
30.06.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Panią Małgorzatę Różalską oraz Pana Grzegorza Walę.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób.
Read more...
Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku
29.06.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku („ZWZ”).
Read more...
Powołanie osób zarządzających
28.06.2016 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”, „Petrolinvest”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka została zawiadomiona, że Prokom Investments S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił liczbę członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji na dwie osoby oraz powołał z dniem 29 czerwca 2016 roku do Zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern, powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...