Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
27.08.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 września 2015 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Read more...
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
24.08.2015 / Informacja własna
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni („Zarząd”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu dzisiejszym w Gdyni („Zgromadzenie”) podjęło na wniosek akcjonariusza decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach. Zgromadzenie określiło datę wznowienia obrad na dzień 23 września 2015 roku na godz. 11 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Read more...
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.
21.07.2015 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2015 roku, na godzinę 9:00 w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...