Menu Content/Inhalt
Home
banner
News
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku
22.12.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 grudnia 2014 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku podjętych w sprawie (i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej (uchwały od nr 4 do 19) oraz (ii) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (uchwała nr 21).
Read more...
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku
02.12.2014 / Informacja własna
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku, informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 roku oddalił w całości powództwo akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. Wyrok jest nieprawomocny.
Read more...
Sale transaction of shares in TOO EMBA YUG NEFT
14.11.2014 / Informacja własna
The Management Board of PETROLINVEST S.A. (“Petrolinvest”), with reference to Current Report No. 35/2014 of 16 October 2014, announces that Conwell Oil Corporation B.V., a company with its registered seat in the Netherlands (“Conwell”) – the buyer of 79% of shares in TOO EMBA YUG NEFT (“Emba”) (the “Transaction”), by letter of 14 November 2014 requested rescheduling settlement and closing dates of the Transaction from Petrolinvest to 16 January 2015.
Read more...
Media about us
Rusza współpraca z San Leon
04.07.2013 / Parkiet
Parkiet z dnia 04.07.2013 r. na str. 4
„Wisent Oil & Gas, firma poszukująca gazu i ropy z łupków, w której 31,6 proc. udziałów ma giełdowy Petrolinvest, poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z San Leon Energy.
Read more...